معرفی نرم افزار ژئولاگ

نرم افزار ژئولاگ نرم افزار ژئولاگ  یکی از اصلی ترین نرم افزارهای  مورد استفاده شرکت های بزرگ نفتی و همچنین دانشجویان مهندسی نفت، زمین شناسی و معدن می باشد . این نرم افزار حدودا ۲۵ سال است که به صنعت نفت معرفی شده است و به منظور ارزیابی سازندهای زیر سطحی استفاده می گردد. توانایی […]